CA

Textos legals

SALA BECKETT

La Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, amb CIF G63410591, té el domicili social a Carrer Pere IV 228, 08005 Barcelona, Espanya.

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de la Sala Beckett. L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de la Fundació.

La Sala Beckett no es fa responsable dels continguts als que apuntin els enllaços que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de la Sala Beckett. Els anunciants i patrocinadors amb els que la Sala Beckett pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de la Sala Beckett.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de la Sala Beckett. Tots aquells continguts dels quals la Sala Beckett no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, es reflectirà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat. Certs materials s’ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

L’oferiment de certs materials sota les condicions d’aquestes llicències no implicarà en cap cas l’extensió d’aquestes condicions a d’altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. La Sala Beckett no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

La Sala Beckett es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que la Sala Beckett ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor. La Sala Beckett eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

La Sala Beckett compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades. En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a la Sala Beckett els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Limitació de la responsabilitat

La Sala Beckett no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Condicions generals de la compra d’entrades

La compra d‘entrades a través d‘aquesta pàgina web implica l‘acceptació de les seguents condicions:

  • L‘entrada o invitació constitueix una llicència al portador per assistir a l‘espectacle ressenyat per una sola vegada. No està permesa la revenda d‘aquesta entrada.
  • El portador d‘aquesta entrada accepta que se li faci un registre segons la llei a l‘hora d‘accedir al recinte, amb l‘única ffinalitat de verificar que es compleixen les condicions de seguretat exigibles, per la qual cosa en cas de negar-se al registre, li serà denegada l‘entrada al recinte.
  • Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia es reserva el dret d‘admissió, condicionat al fet de disposar de l‘entrada completa i en bones condicions i que el portador assumeixi i s‘obligui a respectar les normes de l‘organització i el recinte.
  • En cas d‘una reclamació de devolució, Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia es responsabilitza de la mateixa. Un cop adquirida l‘entrada no s‘admeten canvis ni devolucions.
  • En cas de cancel.lació de l‘esdeveniment, la devolució de l‘import es realitzarà en els termes que ho comuniqui l‘organització en un màxim de 15 dies.
  • Es potestat de l‘organització permetre l‘entrada a la sala un cop començat l‘espectacle i es prohibeix filmar o enregistrar el espectacle i l‘ús de flaix.
  • El preu de l‘entrada inclou l‘IVA vigent.
Aquesta plataforma web utilitza cookies pròpies per a recopilar informació que ajudi a optimitzar la visita a la pàgina web, clica aquí per més informació.
Acceptar