Mostra

OJO

Mostra del Laboratori d’Escriptura en Viu LABDRAM
Data
07/06/2021
Horari

A les 19h

Espai
Sala de dalt
Preu
3€ | Personatges de la Beckett gratuït

OJO és el reflex trencadís d’una mirada múltiple, la confluència i divergència de moltes escriptures. L’ull és al món el que el lector és a l’escriptura. Sense l’observador no existeix res i, alhora, sense el món, l’ull no té on posar-se.

El laboratori LABDRAM proposa la creació en directe d’un mapa de punts de vista, un puzle inconclús que no busca el sentit però que inevitablement el troba.

Obrir els ulls és donar permís a la vida perquè entri en nosaltres, per existir en tot l’esplendor i la tragèdia que no tenia abans que la miréssim. El món és com l’escriptura, que no existeix si no hi ha un lector que la llegeixi. És així com mirar esdevé una gran responsabilitat, ja que el que no veiem no existeix i el que vam triar veure s’afanya a fer-ho.

Per part nostra, nosaltres ens limitarem a ser el món. Un món amb tot el dret a la seva llum i a la seva ombra, ja que si vosaltres ens concediu la vostra mirada, nosaltres us tornarem el nostre sentit.

Passeu i llegiu.

Participants: Angelita Balcázar, Blanca Belil, Belén Berlín, Melanie Catan, Valeria Dimaté, Triana Doce, Juan Pablo Fuentes, Alba Teixidó, Laura Verazzi i Marcos Xalabarder