Taller

Projecte conjunt entre la Sala Beckett i l’Escola Pia de Nostra Senyora

Dates
Del 09/10/2017 al 24/06/2018

L’Escola Pia de Nostra Senyora és un centre educatiu amb més de cent anys de tradició. Actualment l’escola és un centre de secundària en el qual s’imparteix Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat i Cicles Formatius de formació professional. La seva expertesa se centra en l’atenció als adolescents i els joves des del tracte més personal, el rigor acadèmic i la pràctica experimental. En l’etapa de Batxillerat, la proposta educativa es concreta en una oferta d’11 itineraris en les 3 modalitats vigents (Arts i Disseny, Ciències i tecnologia, i, Humanitats i ciències socials). En el cas concret de les Arts i el Disseny, hi tenen cabuda totes les formes d’expressió artística (arts plàstiques,  arts audiovisuals i arts escèniques).

Dins del Batxillerat artístic, l’alumnat té la possibilitat de cursar un itinerari de caràcter escènic on treballa matèries relacionades amb l’expressió corporal (veu i dansa), la música, el teatre i el món audiovisual. En els darrers cursos, per les aules han passat un seguit d’alumnes que avui ja avancen amb pas ferm dins del món de la interpretació, la música o la direcció i producció d’espectacles artístics.

És en el marc d’aquest context que, el curs 2016-17, l’Escola Pia de Nostra Senyora inicia una aliança amb la Sala Beckett, amb la voluntat de crear un projecte on els alumnes, des d’un bon principi, tinguin l’oportunitat de moure’s en un entorn creatiu professional. Això els permet (dins de les matèries d’Iniciació al teatre i d’Arts escèniques) de participar en una iniciativa teatral que acabarà sent representada dins dels espais del mateix teatre. Al mateix temps, els alumnes poden gaudir de l’assessorament en el seu projecte de professionals de les arts escèniques lligats amb la Sala Beckett (tant del camp de la interpretació, com de la direcció o la dramatúrgia), de l’assistència a assaigs de muntatges programats pel teatre o d’un tracte preferent en les activitats programades per la mateixa institució.