Beques Montserrat Roig per a escriptors. Convocatòria 2018

Data d'inici 07/09/2017 | Data final 14/12/2017

El programa de Ciutats Creatives de la UNESCO treballa amb l’objectiu que la cultura sigui un motor de desenvolupament i progrés sostenible de les ciutats. Amb les Beques Montserrat Roig, l’Oficina UNESCO de Barcelona vol ajudar a la creació de projectes que tinguin relació amb la ciutat i en projectin la imatge literària al món.

El programa Barcelona Ciutat de la Literatura posa en marxa un procés de selecció de projectes d’autors per a la concessió d’un màxim de vint premis per a desenvolupar un projecte d’escriptura relacionat amb Barcelona per al període 2018.

El termini de presentació de projectes serà del 7 de setembre al 14 de desembre de 2017 a les 14h.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris els autors d’obres literàries, escriptors, poetes, dramaturgs, traductors, i/o periodistes, de qualsevol nacionalitat i que tinguin com a mínim una obra publicada amb el seu nom i que tingui el seu ISBN corresponent. En el cas dels dramaturgs es considerarà que com a mínim tinguin una obra estrenada. Les traduccions i els articles publicats en premsa es considerarà que no compleixen amb el requisit d’obra pròpia publicada. Les persones premiades amb anterioritat amb els Premis d’escriptura Montserrat Roig no en podran ser beneficiàries. Per participar en aquest procés de selecció els autors hauran de ser majors de 18 anys.

Durada i dotació econòmica

Els autors premiats disposaran d’un espai per a desenvolupar el projecte d’escriptura presentat a diferents ubicacions singulars de la ciutat durant dos mesos. Els vint autors seleccionats rebran 1.500€ al mes durant dos mesos i disposaran d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte d’escriptura. La dotació, per tant, de cadascun dels premis serà de 3.000€. Les despeses motivades pels desplaçaments i la manutenció que s’hagin de realitzar durant aquests dos mesos són a càrrec de l’autor.

Dates i lloc

Durant els dos mesos els autors podran disposar d’un espai sense cost per desenvolupar el projecte d’escriptura que hagi estat seleccionat. Els espais disponibles estan dins els següents equipaments:

– Fàbrica de Creació Fabra i Coats.
– MUHBA Vil·la Joana Casa Verdaguer de la Literatura.
– MUHBA Plaça del Rei.
– Biblioteca de Catalunya.
– Reial Acadèmia de Bones Lletres.
– Fundació Antoni Tàpies.
– Sala Beckett.
– Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.
– Fundació Joan Miró. – Biblioteca Nou Barris.

Cada autor disposarà d’un espai de treball equipat amb una taula de treball i cadira. L’escriptor haurà d’aportar el seu propi ordinador. L’espai de treball estarà disponible en un primer període: entre els mesos de març i juny del 2018 (primavera 2018), i en un segon període: de setembre a novembre del 2018 (tardor 2018).