Convocatòria de l’Obrador de Filosofia i Teatre de la Sala Beckett per la temporada 2020-21

Data d'inici 30/12/2020 | Data final 07/01/2021

L’Obrador de Filosofia és un espai de reflexió i creació obert a la interacció de diverses disciplines escèniques (paraula, acció, so, moviment, audiovisual…) des d’una perspectiva filosòfica, dirigint la mirada al pensament contemporani, a les contradiccions de la quotidianitat, a les dramatúrgies d’avui i a la recerca de nous espais de diàleg interdisciplinari. Enguany l’Obrador de Filosofia se suma a un dels cicles temàtics de la Sala Beckett, engegant una reforma interna i treballant amb profunditat un projecte anual organitzat en 3 fases: teoria, dramatúrgia i muntatge/mostra. Cadascuna d’aquestes fases comptarà amb participants diferents. A tal efecte, fem una crida a persones interessades a investigar des de cadascuna de les tres fases.

La temàtica

En la societat heteropatriarcal el desig és entès com la possessió d’un cos sobre un altre. D’aquesta manera el desig i, en conseqüència, el sexe, queden reduïts a una espècie de lluita en la qual ells conquereixen i elles s’entreguen. Queden exclosos, aspectes com ara l’encontre, la interacció o la connexió emocional entre cossos.

La lògica del desig possessiu s’estén a diversos àmbits de les nostres vides, a través d’un seguit d’estructures i normes que rearmen la polarització entre el masculí i el femení. Des de l’escola fins a la feina, passant pel carrer, les institucions socials s’encarreguen de reprimir a qui pretén criticar els rols establerts.

Normativitzar el desig és normativitzar els cossos i la seva llibertat per manifestar-se i interactuar entre sí. És establir una lògica polaritzada en la qual els subjectes no puguin trobar-se ni en el plaer ni en les idees, on el que importa és domini de la masculinitat fal·locèntrica sobre l’intercanvi entre persones.

De quines maneres es pot replantejar el desig a les nostres societats actuals, més enllà de la lògica de la possessió? Quines estratègies es poden desenvolupar des de la creació escènica per a investigar críticament el desig i la violència de gènere?

Oberta la convocatòria de participació en la fase dramatúrgia, fins al 7 de gener.

Fase Dramatúrgia – Del 13 de gener al 24 de març.

En base als continguts teòrics elaborats a la fase teòrica, aquest segon bloc es dedica a la investigació i la creació dramatúrgica des de tres llenguatges: text, cos i so-videoart. Les persones participants d’aquesta fase treballaran en grups separats segons el llenguatge escènic, i cada dues sessions es trobaran en una tercera sessió presencial conjunta, de tal manera que elaboraran materials en consonància. S’obtindran d’aquesta fase un seguit de fragments-materials en cada llenguatge que llavors caldrà muntar escènicament a fi de mostrar-ho al públic. El mètode de treball de cada grup variarà en funció de les necessitats creatives del seu llenguatge.

Totes les sessions seran els dimecres de 10:00h a 14:00h (del 13 de gener al 24 de març). Els grups de text i de cos faran les sessions presencials a la Sala Beckett, i el grup de so-videoart treballarà on-line i cada dos dimecres el tercer presencialment a la Sala Beckett per fer la sessió conjunta.

Si tens ganes de participar omple aquest formulari per entrar al procés de selecció.