Premis Octubre 2022. Premi de teatre Pere Capellà

Data d'inici 22/06/2022 | Data final 06/09/2022

Els Premis Octubre organitzats per l’Editorial Tres i Quatre inclouen el Premi d’assaig Joan Fuster, el Premi de narrativa Andròmina, el Premi de poesia Vicent Andrés Estellés i el Premi de teatre Pere Capellà.

PREMI DE TEATRE PERE CAPELLÀ
1. Poden optar a aquest premi totes les obres de teatre.
2. Els originals es presentaran amb cos de lletra 12, amb l’interlineat 1,5, amb les pàgines numerades, en format pdf i, en cas que s’enviï en paper, per una sola cara.
3. El premi consisteix en la quantitat de 3.000 euros, corresponent als drets d’edició dels 4.000 primers exemplars de l’obra premiada, que l’Editorial Tres i Quatre publicarà en una o en diverses edicions.
4. L’extensió dels originals és lliure.