Residències de creació a Porta4. Convocatòria de tardor

Data d'inici 10/01/2017 | Data final 30/05/2017

Una de les branques de Porta4 és la creació, seguint aquest línia, el 2017 Porta4 ofereix una residència per a companyies emergents. La sala centra el seu eix d’actuació en la innovació dels processos i metodologies del teatre de text com a plataforma per a la imaginació, creació i experimentació del llenguatge estètic.

  • Les companyies candidates podran lliurar el dossier virtualment (en pdf a espaiteatral@porta4.cat) fins al 30 de maig del 2017.
  • Durant el mes de juny l’equip de Porta4 valorarà la idoneïtat dels projectes i s’entrevistarà amb els pre-seleccionats.
  • El 30 de juny tots els participants rebran una resposta per part de l’equip de Porta4.