On el teatre batega. Convocatòria de textos i projectes 2021

Data d'inici 25/01/2021 | Data final 25/03/2021

Els Teatres de proximitat de Barcelona obren una convocatòria conjunta de textos i projectes inèdits. La convocatòria està destinada a dramaturgs/es, creadors/es i companyies, que poden presentar les seves propostes del 25 de gener al 25 de març.

Les propostes presentades han de complir els següents requisits:

1. Ser inèdites no produïdes o espectacles estrenats amb un màxim de 5 representacions.
2. Ideades per a l’espai escènic d’un teatre de proximitat.
3. Amb un màxim de 5 intèrprets
4. Poden ser textos o projectes que ja hagin estat concebuts per a una companyia o equip artístic concret.
5. De qualsevol gènere i format escènic: teatre de text, dansa, arts visuals, escenes híbrides, gest o noves tecnologies.

Els Teatres de proximitat es comprometem a seleccionar un mínim de 6 projectes per a la seva producció o coproducció, residència o lectura dramatitzada al llarg de les temporades 21/22 – 22/23 a les seves sales. Una comissió de lectura de textos de cadascun dels teatres de proximitat del segell #Onelteatrebatega configurarà el jurat que valorarà totes les obres presentades i que farà públiques les diferents resolucions durant el mes de Juny de 2021.