Curs

Com crear tensió? (Tensió dramàtica i antidramàtica)

Curs avançat de dramatúrgia
Professor: Albert Tola ,
Dates
Del 25/01/2023 al 29/03/2023
Horaris
Dimecres de 17h a 20h
Preu
330€
Idioma
Català
Més informació

Total hores: 27 hores

(9 sessions – no hi ha classe el 08/03)

 

Per a més informació contacta amb obrador@salabeckett.cat

Descripció del curs

Es pot escriure teatre de moltes maneres, però no sense tensió. Ara bé, com construïm aquesta tensió? Què tensa i què destensa una obra? Com valorar la qualitat del que s’ha escrit en termes objectivables com la tensió?

Tradicionalment, la base de la tensió és un conflicte derivat d’una situació –cosa que històricament s’ha anomenat “tensió dramàtica”–, però amb l’arribada de les avantguardes del segle XX, de les innovacions postdramàtiques i d’altres noves formes de narrativa del S. XXI, les autores i els autors han desenvolupat altres tensions formals –que podríem qualificar de “tensions antidramàtiques”– que tenen més a veure amb recursos estètics que amb el maneig clàssic del conflicte. En el fons, el problema de la tensió té a veure amb el tipus d’empatia que s’estableix amb l’espectador.

Al llarg d’aquest curs estudiarem, en primer lloc, com construir tensió dramàtica de manera clàssica i, tot seguit, com substituir una empatia emocional provocada amb l’objectiu de posar-te en el lloc del personatge per formes d’empatia més vinculades a experiències properes a la recepció de la música o a la interpretació dels somnis, entre moltes altres possibilitats. A través d’exercicis d’escriptura conduïda i de lectures, en aquest taller pràctic i teòric alhora, explorarem un ventall d’eines que comprenen tant les “tensions dramàtiques” com les “tensions antidramàtiques”. Tot i semblar un plantejament teòric, les eines s’aniran adquirint a posteriori de la praxi, en la mesura en què puguin ser experimentades empíricament i digerides. Al cap i a la fi, no es tracta de saber com s’escriu, sinó d’escriure.

Albert Tola

Llicenciat en Dramatúrgia a l’Institut del Teatre, complementa la seva formació com a autor amb José Sanchis Sinisterra a la Sala Beckett i a la Universitat de les Arts (UDK) de Berlín.

Com a autor, ha estrenat les obres Salento, El darrer secret de James Dean, Niño fósilLos niños oscuros de Morelia (Premi Jorge Eliecer Gaetán, Colòmbia), Mala nit, Vino lunarSarab, i està en vies d’estrenar les peces Les males nits d’Amir Shrinyan i La lenta pesquisa. Ha publicat a Ed. Teatro del Astillero, Ed. de l’Institut del Teatre i a la revista ADE Teatro, i, en línea, a Contexto Teatral (http://www.contextoteatral.es). Ha estat traduït a l’anglès, a l’alemany, al francès, al grec, al turc, i a l’àrab, i algunes de les seves obres han viatjat a Madrid, Bogotà, Buenos Aires, Monterrey, Santiago de Xile, Quito, Istanbul, Atenes o Tànger.

El 2004 funda amb l’actriu Alicia González Láa i amb la directora Andrea Segura la companyia A3 Teatre. Des de l’any 2005 imparteix classes, tallers i tutories d’escriptura per a teatre i cinema i coordina laboratoris d’investigació dramatúrgica col·lectiva. Vinculat al Goethe Institut, des del 2010 desenvolupa la seva altra vocació: traduir de l’alemany tallers de dramatúrgia i textos teatrals.

L’any 2012 funda amb l’actor i director Rodrigo García Olza la companyia Nigredo.

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%). En el cas que l’alumne es doni de baixa, se li retornarà el 75% de la matrícula, sempre que ho comuniqui, com a mínim, 10 dies abans de l’inici del curs.