Curs

La dramatúrgia entesa com una de les belles arts

Curs d’escriptura i estètica
Professor: Davide Carnevali ,
Dates
Del 24/01/2022 al 14/03/2022
Horaris
Dilluns de 17h a 20h
Preu
250€
Idioma
Català
Més informació

Total hores: 24h (8 sessions)

Per a més informació contacta amb obrador@salabeckett.cat

Descripció del curs

Aquest curs serà de caràcter presencial. En cas que finalment no sigui possible fer-lo a la Sala Beckett, serà virtual.

De què parlem quan parlem de realisme? Quina és la relació entre la realitat i la seva representació, entre natura i imatge, entre la vida i el teatre? Com és possible fer visible un pensament a través d’un monòleg o reproduir una conversa real mitjançant un diàleg inventat? De quina manera una escena es configura com a un “tros de realitat”?

Les arts performatives i les arts figuratives persegueixen mitjançant llenguatges diferents un mateix objectiu: trobar un sistema de representació que reflecteixi de la millor manera una determinada visió d’allò real. Per això, al llarg de les diferents èpoques, s’han alternat estils i corrents pictòriques diferents, així com diferents corrents teatrals i estils dramàtics que han procurat, d’una manera o una altra, donar una imatge i un punt de vista sobre les coses, tot instaurant una comunicació amb els seus públics i educant la mirada del receptor.

Cada classe s’obrirà amb una breu introducció als principals moments de la història de l’art occidental, analitzant les etapes i punts de trobada entre el teatre i la pintura, per entendre com també la dramatúrgia ha sabut reflectir les necessitats i inquietuds d’una cultura obsessionada per la idea de representació.

A més a més, a cada sessió partirem d’una obra d’art pictòrica i analitzarem la manera com representa, desfigura, sintetitza o abstrau la realitat. Després intentarem imitar aquest sistema de representació en l’escriptura, buscant una estratègia dramatúrgica que al seu torn es presenti com a naturalista o deconstructivista, sintètica o abstracta: l’objectiu  és que l’escena que escrivim “repliqui” l’obra d’art en la seva estructura.

En resum, intentarem escriure com si estiguéssim pintant.

Això ens ajudarà a entendre quines formes transmeten de la millor manera determinats continguts, segons l’educació estètica de l’espectador; és a dir: de la societat en què l’artista opera.

Sobretot, però, això ens ajudarà a configurar el nostre estil en relació amb allò que volem comunicar al nostre públic, destinatari final d’aquella peculiar forma d’art figurativa i performativa que és el teatre.

Aquest autor forma part del projecte Fabulamundi. Playwriting Europe.

Davide Carnevali

Autor, director i teòric, actualment és artista resident al Piccolo Teatro di Milano i tutor del curs Authors Under 40 de la Biennale di Venezia Teatro.

És doctor en Arts Escèniques per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un període d’estudis a la Freie Universität de Berlín. A l’activitat acadèmica s’hi afegeix la de traductor del català, castellà i francès. Forma part del consell de redacció de les revistes (Pausa.) i Estudis Escènics i escriu per a diferents publicacions italianes i internacionals. També imparteix cursos de teoria del teatre i escriptura dramàtica en diferents centres acadèmics i universitats.

Com a autor, s’ha format en cursos amb Laura Curino, Carles Batlle, Martin Crimp, Biljana Srbljanović, José Sanchis Sinisterra, Hans-Thies Lehmann, John von Düffel, Simon Stephens i Martin Heckmanns. El 2009 Variazioni sul modello di Kraepelin és premiada al Theatertreffen de Berlín. Aquesta obra també s’endú el Premi Marisa Fabbri el 2009 i el de Les Journées de Lyon des Auteurs el 2012. Amb Come fu che in Italia scoppiò la rivoluzione ma nessuno se ne accorse guanya el 2010 el Premio Asti Teatro i el 2011 el Premio Borrello nuova drammaturgia. El 2012 estrena Sweet Home Europa amb una producció del Schauspielhaus Bochum i en forma de radiodrama per la Deutschlandradio Kultur. El 2013 guanya el Premio Riccione per il Teatro (premi nacional de nova dramatúrgia a Itàlia) amb Ritratto di donna araba che guarda il mare. Ha escrit i dirigit Ein Porträt des Künstlers als Toter per la Staatsoper Unter den Linden de Berlín (2018) i Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate per ERT Emilia Romagna Teatro Nazionale (2019).

Les seves obres s’han presentat en diversos festivals i temporades internacionals i s’han traduït a l’alemany, anglès, cantonès, català, castellà, estonià, flamenc, francès, hongarès, grec, polonès, portuguès, romanès i rus. Són publicades en català per Arola, en italià per Einaudi i en francès per Actes Sud Papiers. També ha publicat l’assaig Forma dramática y representación del mundo en el teatro europeo contemporáneo (Paso de Gato / Institut del Teatre, 2017).

A la Sala Beckett, d’aquest autor s’hi ha pogut veure Variacions sobre el model de Kraepelin (o El camp semàntic dels conills a la cassola) (2012) i La Peppa Pig pren consciència de ser una porqueta (2019).

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%). En el cas que l’alumne es doni de baixa, se li retornarà el 75% de la matrícula, sempre que ho comuniqui, com a mínim, 10 dies abans de l’inici del curs.