Curs

Fet amb paraules (Retòrica: teoria i pràctica)

Curs de retòrica per a dramaturgs, intèrprets i tota persona interessada en l’escriptura i parlar en públic
Professor: Jordi Graupera ,
Dates
Del 20/01/2021 al 24/03/2021
Horaris
Dimecres de 17h a 20h
Preu
290€
Idioma
Català
Més informació

Total hores: 30h (10 sessions)

 

Per a més informació contacta amb obrador@salabeckett.cat

Descripció del curs

Aquest curs serà de caràcter presencial. En cas que finalment no sigui possible fer-lo a la Sala Beckett, es farà de manera virtual.

La retòrica és, en la seva forma més pura, donar bones raons per a l’acció. En aquest curs estudiarem què vol dir que unes raons siguin bones i aconsegueixin motivar els altres a actuar. Estudiarem els grans mestres de la persuasió des del món clàssic fins a la psicologia social contemporània. Veurem els exemples més reeixits dels diversos models de bon orador, des de discursos antics fins a vídeos d’avui, de Pèricles a Trump. Escriurem textos que segueixen fil per randa les lliçons apreses. I practicarem l’escenificació i oralitat del discurs, la rèplica i la refutació.

Programa aproximat (els textos són exemples no exhaustius):

  1. La veritat o la seducció. Plató i els sofistes. Ironia, maièutica i diàleg. Exemples: Apologia de Sòcrates i Gòrgies. Heròdot. Medea.
  2. La lògica vs el logos. La retòrica i la poètica d’Aristòtil. Exemples: Discursos de Pèricles i Demòstenes. Antígona i Tucídides.
  3. El poder de la paraula. La Retòrica a Herenni I. Exemples: Discursos de Ciceró: Pro Caelio i Pro Milone.
  4. El poder de la paraula II. La Retòrica a Herenni II.
  5. L’escolàstica: l’art d’avançar-se a una refutació. Sant Tomàs d’Aquino.
  6. Psicologia Social: l’art de persuadir. Cialdini: Introducció. Lincoln i Virginia Woolf.
  7. La reciprocitat. Hitler, Emmeline Pankhurst i Churchill.
  8. Coherència. Sojourner Truth, Kennedy i Clinton.
  9. Prova Social i Agradabilitat. Aung San Suu Kyi, Obama i Trump.
  10. Autoritat i Escassetat. Reagan, Maya Angelou i Pujol.

Totes les sessions seran de 3 hores de durada. La primera meitat de cadascuna d’elles serà de caràcter teòric, mentre que la segona part serà pràctica (anàlisi, interpretació, elaboració i declamació de discursos).

Jordi Graupera

Jordi Graupera és doctor en filosofia per la New School for Social Research de Nova York. Ha estat professor i investigador a diverses universitats nord-americanes i catalanes, com ara la universitat de Nova York o la Universitat de Princeton, incloent-hi un programa interdepartamental de retòrica i oratòria a la Universitat Ramon Llull. Ha treballat en mitjans de comunicació com a columnista, guionista, corresponsal i analista polític. Es va presentar a les eleccions municipals de Barcelona de l’any 2019 amb el resultat que no n’és l’alcalde. Recentment ha publicat l’assaig La Supèrbia (Ed. Fragmenta 2020).

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%).

Et pot interessar
Curs
L’escenificació: del concepte a l’escena
Curs de direcció escènica per a intèrprets, directors, dramaturgs i qualsevol persona interessada en les arts escèniques
Del 21/01/2021 al 25/03/2021
Curs
L’escriptura de la memòria
Curs avançat d’escriptura teatral
Del 21/01/2021 al 25/03/2021
Curs
Juego, azar y escritura
Curs d'introducció a l'escriptura teatral
Del 29/01/2021 al 09/04/2021
Curs
Gest i paraula (tècniques per habitar el buit)
Curs d'interpretació
Del 01/02/2021 al 05/02/2021