Curs

Fonaments de l’escriptura teatral

Curs d’iniciació a l’escriptura teatral
Professor: Pere Riera ,
Dates
Del 25/01/2022 al 29/03/2022
Horaris
Dimarts de 17h a 20h
Preu
330€
Idioma
Català
Més informació

Total hores: 30h (10 sessions)
Per a més informació contacta amb obrador@salabeckett.cat

Descripció del curs

Aquest curs serà de caràcter presencial. En cas que finalment no sigui possible fer-lo a la Sala Beckett, serà virtual.

Al llarg del curs desenvoluparem les diferents eines i principis que fonamenten l’escriptura teatral: les seves especificitats i els mecanismes que participen en la composició d’un text dramàtic.

En deu sessions analitzarem aquests mecanismes des de la vessant teòrica i pràctica: les i els alumnes exercitaran de manera pautada i continuada les estratègies per a l’escriptura teatral que s’exposaran a l’aula.

Pere Riera

Llicenciat en Dramatúrgia i Direcció per l’Institut del Teatre i en Història de l’Art per la UB. Màster oficial en Estudis Teatrals. És professor de dramatúrgia i escenificació a l’Institut del Teatre i d’escriptura teatral a l’Obrador de la Sala Beckett. Compagina la tasca docent amb l’escriptura dramàtica i de guions televisius.

És autor de les obres: Infàmia (La Villarroel, 2016. Premi de La Crítica al millor text); Barcelona (TNC, 2013. Premi Max al millor text teatral); Red Pontiac (Sala La Planeta, 2012); Desclassificats (La Villarroel, 2011); Lluny de Nuuk (TNC, 2011. Premi Crítica Serra d’Or); Casa Calores (Sala Beckett, lectura 2007); El factor Luxemburg (Teatre Lliure, 2007); i del manual d’arts escèniques Fem teatre (Ed. La Galera, 2009). Des de 2006 és membre de l’equip docent de l’Institut del Teatre de Barcelona.

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%). En el cas que l’alumne es doni de baixa, se li retornarà el 75% de la matrícula, sempre que ho comuniqui, com a mínim, 10 dies abans de l’inici del curs.