Curs

Hipòtesis dramàtiques

Curs avançat de dramatúrgia
Professor: Enzo Cormann ,
Dates
Del 15/07/2019 al 20/07/2019
Horaris
De dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 15:30h a 17:30h (dissabte, només matí)
Preu
300€
Més informació

Total hores: 34h

Més informació: obrador@salabeckett.cat

Descomptes i promocions
Descripció del curs

Un dels dramaturgs francesos més important de tots els temps proposa un taller de discussió i debat al voltant de les idees o els projectes teatrals que estiguin escrivint els participants.

En el fons, la idea principal d’aquest taller és molt senzilla: l’escriptura dramàtica és una pràctica solitària, per molt que estigui destinada al col·lectiu artístic teatral (l’adjectiu “dramàtic” aquí cal entendre’l en el seu sentit més ampli: qualsevol mena de partitura textual pensada per a l’escenari teatral).

Com qualsevol altra pràctica artística, per avançar i adquirir una mirada crítica i prospectiva, l’escriptura exigeix un pensament exempt de narcisisme, capaç per sobre de totes les coses de “pensar en contra seva”. En aquest sentit, el filòsof Gilles Deleuze parlava d’un “combat amb ell mateix”.

La majoria de nosaltres —escriptor(e)s, dramaturg(ue)s, etc.— la tenim, aquesta capacitat, però la reflexió i l’exploració col·lectiva ens la facilita i l’esperona. Les diferències, els desacords, les singularitats ens ajuden a posar en dubte les intuïcions que cadascú de nosaltres tenim (les evidències) i ens obliguen a repensar les nostres obres.

Els altres ens ajuden a pensar “contra” nosaltres mateixos, senzillament perquè ells no som nosaltres.
Les “hipòtesis dramàtiques” que per a aquesta taller proposin els i les participants seran el material per a la nostra reflexió col·lectiva.

“Treballarem” aquestes hipòtesis com si el seu autor o autora estigués a punt de desenvolupar-les i escriure-les per a l’escenari.

Farem el possible per no veure-les com problemes als quals calgui aportar “solucions”, sinó pensar-les a partir d’elles mateixes, exposant les diferències de visió que tinguem, els nostres projectes artístics i les nostres singularitats.

En aquesta mena de trobades no hi ha professors ni alumnes.

Els intercanvis que tinguem no seran debats, sinó converses de treball: l’objectiu no serà posar-nos d’acord, sinó entendre; no defensarem posicionaments de principi, sinó que els posarem en dubte.

En aquesta modalitat de treball l’única cosa que ens devem els uns als altres és acceptar que qualsevol “evidència” pot ser qüestionada, examinada, fins i tot sacsejada.

Enzo Cormann

INFORMACIÓ PRÀCTICA

  • Les “hipòtesis dramàtiques” podran consistir en notes preparatòries, referències de lectures, un esquema, personatges o figures, un dispositiu dramatúrgic, fragments, un títol, apunts escènics… En resum, una mena de minidossier dramatúrgic (1.500 paraules màxim). Un cop feta la inscripció, els/les participants hauran d’enviar aquesta informació a l’Obrador, que ho traduirà al francès i ho farà arribar a l’Enzo Cormann per tal que s’ho pugui llegir abans de l’inici del taller.
  • Durant el taller col·lectiu treballarem en grup gran i, per tant, haurem d’intercanviar opinions cada dia sobre diverses hipòtesis: en cada cas dedicarem temps a fer preguntes a l’autor(a) de la proposta per entendre amb el màxim detall possible el seu plantejament i, tot seguit, iniciarem la conversa. Per tal d’evitar opinions repetitives —i poc ecològiques—, intercanviarem els arxius de text amb els portàtils, cosa que a més permetrà adjuntar-hi imatges i documents de diversos formats, si creieu que pot ser útil.
  • Les converses les traduirà la dramaturga Helena Tornero.
Enzo Cormann

Autor d’una trentena d’obres de teatre i de textos per a l’escena musical, traduïts, publicats i interpretats a diversos països. Destaquen Credo, Sade, Concert d’enfers, Diktat, Toujours l’orage, Cairn, La révolte des anges o L’Autre. La seva darrera obra apareguda és L’Histoire mondiale de ton âme, vol. 1. A França les seves obres i assajos teatrals apareixen publicats principalment a Éditions de Minuit i Solitaires Intempestifs.

Acompanyat pel saxofonista Jean-Marc Padovani, des de 1990 dirigeix l’aventura jazzpoètica “La Grande Ritournelle”.

Ha publicat diverses novel·les a Éditions Gallimard.

És professor universitari a l’ENSATT de Lió (on des de 2003 dirigeix el Departament d’Escriptor(e)s Dramàtics/ques) i a la Universidad Carlos III de Madrid.

Des de 2014 també s’encarrega de la direcció artística de l’Studio Européen des Ecritures pour le Théâtre (CNES – Cartoixa de Vilanova d’Avinyó).

Pàgina web personal: http://cormann.net

Informació important

L’admissió es farà segons l’ordre d’arribada de les sol·licituds i la valoració del currículum, que cal enviar (amb fotografia inclosa), omplint el formulari de la dreta.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs, que cal abonar en el termini d’una setmana un cop rebut el mail d’acceptació corresponent.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se a un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%). En cas que l’alumne es doni de baixa, se li retornarà el 75% de la matrícula, sempre que ho comuniqui, com a mínim, 10 dies abans de l’inici del curs.

Et pot interessar
Lectura dramatitzada XIV Obrador d'estiu
El final: el teatre davant la mort
Textos breus de nova creació
Del 08/07/2019 al 10/07/2019
Del 07/07/2019 al 10/07/2019
Dramatitzar
Taller de creació escènica per a intèrprets i dramaturgs amb una mínima base de formació actoral
Del 15/07/2019 al 20/07/2019
Avinguda Nacional
de Jaroslav Rudiš
Del 16/07/2019 al 17/07/2019