Curs

La llengua de l’Esgotat (Beckett i les variacions Deleuze)

Seminari de filosofia i teatre obert a tothom
Dates
Del 19/11/2018 al 23/11/2018
Horaris
De dilluns a divendres, de 18h a 20:30h
Preu
50€
Més informació

Total hores: 12h 30m (5 sessions)

Descripció del curs

El seminari té com a punt de partida les peces televisives de Samuel Beckett de la darrera etapa i el text que el filòsof Gilles Deleuze va escriure sobre les esmentades peces i sobre l’autor irlandès, recollides al llibre Samuel Beckett. Quad i altres peces per a la televisió seguit de L’esgotat de Gilles Deleuze, dues aportacions indispensables per qüestionar amb consistència el nostre present, marcat per l’anomenada “clausura del possible”. Guiats per Beckett i per L’esgotat i el seu obstinat desig d’abolició del possible (present al llarg de la seva obra), descobrim la culminació del projecte deleuzià d’una ontologia del virtual.

En què consisteix aquesta ontologia del virtual i quin paper hi té la creació d’imatges pròpia de les arts performatives, com ara el teatre, el cinema o la TV, és la premissa de la qual parteixen les diferents ponències que componen aquest seminari.

Tot i que el camp d’experimentació serà concretament el del l’art i el pensament (la poesia), es podran establir tota mena de connexions amb territoris existencials i extra-estètics sense forçar el programa.

Aquesta concepció oberta permet que el seminari es pugui incloure en un programa més ampli que comprèn una peça de Carlota Subirós i La Ruta 40 a l’entorn de les lluites polítiques dels anys 70 posteriors a la desfeta del ’68.

Les ponències es plantegen amb relació als diversos nivells de lectura apuntats al llibre. Seguidament, s’enumeren els temes que es tractaran, tot i que l’esperit del seminari és que totes les sessions estiguin obertes a la improvisació. També es presenten els títols provisionals de les ponències i les peces de Beckett per a la televisió que es projectaran en cada sessió.

Sessió 1:

19 de novembre de 2018

Ponència: “Obrir-se a l’improbable”
A càrrec de Plec22 (Pere Torrell, Marcel Bagaria i Héctor Piquer, editors i traductor respectivament del llibre Samuel Beckett. Quad i altres peces per a la televisió seguit de L’esgotat de Gilles Deleuze; i Sebastià Jovani, filòsof i escriptor)

Temes:

 • El projecte editorial: el llibre com a film de paraules, el llibre com a llibre d’imatges
 • La literatura és pintura, arquitectura i música
 • L’artista com a nou cartògraf i el cinema com a teatre dels espais
 • La política de L’esgotat: ni un altre món és possible, ni siguem realistes demanant l’impossible
 • Beckett Sofista
 • La praxis de l’escrivent

Sessió 2:

20 de novembre de 2018

Ponència: “La caiguda de l’esdeveniment”
A càrrec de Miguel Morey (filòsof i escriptor. Traductor a l’espanyol de la Logique du Sens de Gilles Deleuze. Autor d’estudis i assaigs sobre Foucault, Deleuze, Beckett (El sueño traiciona la noche i Beckett contra descartes: piensa cerdo!), entre d’altres.)

Temes:

 • Lectura de Beckett a partir de Bataille i Blanchot
 • El virtual com a potència de la vida no orgànica (regió d’essències difuses, anexactes i alhora rigoroses)
 • L’esdeveniment, la lògica quasi-causal i el self-enjoyment (autoafecció)

Sessió 3:

21 de novembre de 2018

Ponència: “Gènesi d’una mort”/ “Imaginació Morta Imagina”
A càrrec d’Albert Serra (realitzador i cineasta. Autor de Singularitat, instal·lació amb 7 projeccions simultànies. Ha reconceptualitzat temàtiques pictòriques com la natura morta a Història de la meva mort i La mort de Lluís XIV.)

Temes:

 • El naixement del visible en la imatge i la transcendència de la percepció natural: el creador d’imatges més enllà del realitzador
 • Fer la imatge. La imatge autoafectada, indiferent a tot contingut sublim. La importància de la forma i la seva tensió interna
 • L’energia dissipativa de la imatge: la temporalitat inherent a la imatge i la imatge com a caiguda

Sessió 4:

22 de novembre de 2018

Ponència: “La nit experimental”
A càrrec de José Sanchis Sinisterra (dramaturg i escriptor. Representant del “minimalisme sistèmic”. Fundador del Teatro Fronterizo. Va conèixer Samuel Beckett amb qui va mantenir correspondència. Ha publicat la seva metodologia a Prohibido escribir obras maestras.)

Temes:

 • Elements de la “pedagogia beckettiana”:
  1. la “des-realització” o abstracció de la posada en escena respecte al món real
  2. l’escissió entre la imatge visual i la imatge sonora i els seus components (veus, música)
  3. l’escissió entre el text i la música: “Music always wins”
 • Cromofonies i estereoplàstia: la concepció musical del visual a partir de la síntesi i del control del sensible.
 • Trànsit del teatre com a institució pública cap a l’esfera domèstica de la TV i la necessitat d’apropiació dels nous mitjans.
 • La influència de Beckett en el cinema modern (Straub, Duras, Syberberg i el retrobament amb el teatre).

Sessió 5:

23 de novembre de 2018

Sessió oberta a l’improbable
A càrrec de Sebastià Jovani.

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%).