Curs

La posada en escena amb dispositius digitals

Taller de creació escènica amb noves tecnologies
Professor: Àlex Serrano ,
Dates
Del 10/12/2018 al 14/12/2018
Horaris
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 10h a 14h
Preu
175€
Idioma
Català
Més informació

Durada: 16 hores (4 sessions)
Per a més informació contacta amb obrador@salabeckett.cat

Descripció del curs

Aquest curs pretén ser un apropament a la posada en escena mitjançant dispositius digitals. Quines són les potencialitats escèniques d’una càmera de vídeo, una pantalla o un smartphone i com aquests dispositius influeixen en la creació d’una dramatúrgia i en la configuració d’un discurs escènic? Quina és la relació de l’actor/performer amb una pantalla? Com interactuen i es projecten cap a l’espectador? Quin rol té la dramatúrgia audiovisual dins d’una creació escènica i com interacciona amb els diferents elements d’una posada en escena?

El curs s’enfoca com un apropament pràctic a través de diferents exercicis que ens permetin indagar sobre les capacitats reals de la imatge digital i el rol que aquesta pot jugar en la creació escènica i performativa

És imprescindible que els participants en aquest taller duguin a classe un smartphone o un portàtil.

Places limitades.

Àlex Serrano

Àlex Serrano és el fundador i director de l’Agrupación Señor Serrano, una de les companyies catalanes més internacionals i prestigioses del panorama teatral actual.
L’Agrupación Señor Serrano crea produccions originals sobre aspectes discordants de l’experiència humana contemporània i els seus espectacles barregen vídeo en directe, maquetes, text, performance, so i objectes.

Entre altres premis, la companyia ha rebut el Lleó de Plata de la Biennal de Venècia 2015, el Premi FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals 2016 i el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre 2017.

Entre els seus espectacles, destaquen Kingdom (Festival GREC de Barcelona, 2018), Birdie (Festival GREC de Barcelona, 2016), A House in Asia (Festival GREC de Barcelona, 2014), BBBB (Festival TNT de Terrassa, 2012) o Katastrophe (Festival Tilt de Perpinyà, França, 2011).

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%).

Et pot interessar
Curs
Una arquitectura de la catástrofe
Taller de creació escènica per a intèrprets, directors/-res i dramaturgs/-gues
Del 05/11/2018 al 09/11/2018
Curs
Viewpoints: Microcosmos / macrocosmos
Taller d’interpretació adreçat a intèrprets, actrius i actors, ballarins/-es, directors/-es, coreògrafs/-es, dramaturgs/-gues i músics
Del 26/11/2018 al 05/12/2018
Curs
Interpretar con “La cualidad”
Taller d'interpretació per a actors professionals
Del 10/12/2018 al 20/12/2018
Curs
Lies & Magic
Taller de creació escènica per a dramaturgs/-gues, intèrprets i directors/-es
Del 10/12/2018 al 13/12/2018