Caryl Churchill

(Londres, 1938)

Filla d’un dibuixant de vinyetes polítiques i d’una model, Caryl Churchill s’ha convertit en la dramaturga britànica més representada arreu. Llicenciada en literatura anglesa, no és fins a la maduresa que no es dedica de ple al teatre vinculant-se a grups de renom com The Joint Stock Theatre i el Monstruous Regiment o a teatres com el Royal Court. La seva màxima ha estat sempre no repetir-se mai en continguts i jugar amb l’experimentació formal. Així queda palès en obres com Cloud 9, Top Girls, Serious money, This is a chair, Far away, Blue heart o A number. Però Churchill no ataca mai frontalment la temàtica (que va des del feminisme al comunisme, passant per la deconstrucció del nucli familiar, l’imperialisme, la revolució sexual, la guerra o el capitalisme) sinó que l’aborda des d’un punt de vista teatral innovador. Així, en ella res és previsible, ergo tot és teatral.

A la Sala Beckett, d’aquesta autora s’hi han pogut veure Lluny (2003) i El setè cel (2014).