Joan Gómez

(Barcelona, 1973)

Joan Gómez i Segalà (Barcelona, 1973) és llicenciat en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha col·laborat amb l’equip Investigacions en Sociologia de la Religió en la recerca del Mapa Religiós de Catalunya, publicat en el llibre Les altres religions. Minories religioses a Catalunya (Mediterrània, 2004). Actualment és tècnic de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i secretari del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. Formador sobre gestió de la diversitat religiosa per a professionals de l’ensenyament, serveis socials i cossos policials. Membre de Justícia i Pau i col·laborador de la revista Dialogal.