Judith Pujol

(Tarragona, 1979)

Llicenciada en Història de l’Art (UB) i en Direcció i Dramatúrgia (IT) i Màster en Pràctica Escènica i Cultura Visual de la UCM, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Artea.

Compagina la direcció amb la docència i la gestió cultural. Ha estat coordinadora artística del Teatro Español de Madrid durant la direcció artística de Carme Portaceli, de la temporada 2016-17 fins a la 2019-20.

És cofundadora de la Companyia Obskené des del 2010, on exerceix taques de gestió, producció i direcció artística.

Com a creadora destaca la direcció amb Eva Redondo; El Inquilino de Paco Gámez (CDN); la dramatúrgia i assessoria artística de Suite Toc núm. 6, juntament amb Clara Peya, Ariadna Peya i María Velasco (Les Impuxibles); la direcció, amb Rubén Cano, de l’espectacle inaugural de la Temporada 2019-20 del Teatro Español, Zonas de conflictos; la direcció i dramatúrgia, juntament amb Mònica Bofill, de Tot va bé si acaba bé de Shakespeare (Companyia Parking Shakespeare); la direcció i codramatúrgia de De Carenes al cel –dramatúrgia compartida amb Albert Boronat; les direccions dels espectacles d’Obskené: País sense Paraules de Dea Loher, Este no es un lugar adecuado para morir d’Albert Boronat i Hamlet és mort. No hi ha Força de Gravetat d’Ewald Palmetshofer; l’assessoria artística, amb Ricard Soler, de Plácido Mo de Magda Puig; la participació  en la creació del projecte Gran Rifa d’un Fabulós viatge a Mèxic de la Companyia Obskené i Teatro Ojo; i la creació del guió, la direcció d’actors i la interpretació a l’obra audiovisual La incorrupta de Tamar Guimaraes  pel Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Ha estat ajudant de direcció de Carme Portaceli a Jane Eyre de Charlotte Brontë, adaptació d’Anna Maria Ricart, Troyanes d‘Eurípides versió d’Alberto Conejero, La Rosa Tatuada de Tennessee Williams, Esplendor d’Abi Morgan, Només són dones de Carmen Domingo i El President de Thomas Bernhard.