Matteo Caniglia

(Itàlia, 1992)

Matteo Caniglia va néixer a Florència l’any 1992. Es va llicenciar en dramatúrgia per l’Acadèmia Paolo Grassi de Milà. La seva obra Paesaggio estivo con allocco che ascolta va guanyar el Premio Hystrio – Scritture di Scena 2022 i ha obtingut la menció especial de PAV/Fabulamundi Playwriting Europe: “Beyond Borders?”. Es també l’autor de Laika Spasse – Redemtping Laika (Teatro dell’Elfo, Milà, 2014), Materiali per un ruota panoramica (Teatro Franco Parenti, Milà, 2017), No Border Machine per al projecte europeu “Metropolis – Promised Lands” (Milà, 2017; Banská Bystrica, 2018) i Perché voi valete, per la qual va ser seleccionat per Letizia Russo i Linda Dalisi per a l’Under 40 Contest de la Biennal de Venècia (2018). Treballa en publicitat i videojocs, col·laborant amb desenvolupadors de l’escena indie de Barcelona. Ha escrit per a NintendOn i Game Global, entre altres, i l’any 2020 va engegar la seva pròpia pàgina web Scenarios – Narrative Design in Videogames. Entre els seus professors cal esmentar Renata Molinari, amb la qual va fer diverses pràctiques d’escriptura a la Bottega dello Sguardo, i Rafael Spregelburd.