'Poemes i mirlitonades' de Samuel Beckett
amb Aina Clotet i Jordi Oriol
Dates disponiblesHoraDisponibilitat