Col·laboració amb l’Institut Moisès Broggi

La Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia participa per setè any consecutiu en el projecte de creació escènica que l’Institut Moisès Broggi de Sant Martí desenvolupa amb els alumnes de segon d’ESO. Aquesta col·laboració servirà per continuar amb la tasca d’acostar els adolescents al teatre jove i a la dramatúrgia contemporània.

A l’Institut Moisès Broggi es dediquen dos dies a la setmana al treball per projectes, amb l’art contemporani com a eix transversal. En el cas del projecte de segon d’ESO, intervenen matèries lingüístiques i artístiques, que treballen al voltant de la creació audiovisual i escènica.

La Sala Beckett col·labora amb un dels tres grups de segon d’ESO, que segueix un procés de creació col·lectiva. En aquest projecte, l’alumnat viu el teatre des de la perspectiva dels creadors, escenògrafs, directors i actors; té l’oportunitat de transformar les idees en acció; i desenvolupa la confiança, la creativitat i la capacitat de treballar de forma col·laborativa. La culminació de tot el procés és l’estrena d’una obra escrita i representada pels propis alumnes, amb l’acompanyament i assessorament de la Sala Beckett.