Contributors

Institutions:
With the sponsorship of:
With the collaboration of:
Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona