ca

Textos legals

SALA BECKETT

La Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, amb CIF G63410591, té el domicili social a Carrer Pere IV 228, 08005 Barcelona, Espanya.

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de la Sala Beckett. L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de la Fundació.

La Sala Beckett no es fa responsable dels continguts als que apuntin els enllaços que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de la Sala Beckett. Els anunciants i patrocinadors amb els que la Sala Beckett pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de la Sala Beckett.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de la Sala Beckett. Tots aquells continguts dels quals la Sala Beckett no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, es reflectirà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat. Certs materials s’ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

L’oferiment de certs materials sota les condicions d’aquestes llicències no implicarà en cap cas l’extensió d’aquestes condicions a d’altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. La Sala Beckett no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

La Sala Beckett es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que la Sala Beckett ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor. La Sala Beckett eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

El 25 de maig de 2018 s’aplica directament el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o el Reglament),  i a la Fundació Sala Beckett volem facilitar-te tota la informació al respecte de la manera més clara possible.

A continuació podràs trobar la informació detallada sobre com fem servir les teves dades i quins són els teus drets:

Els responsables d’aquestes dades és la Fundació Sala Beckett.

La Fundació Sala Beckett vetllarà pel bon ús i tracte d’aquestes dades.

A la Fundació Sala Beckett tractem les teves dades personals per poder enviar-te informació, notícies i promocions rellevants sobre la nostra activitat.
A més, després de l’entrada en vigor del Reglament, la Fundació Sala Beckett continuarà tractant les teves dades com venia fent-ho fins ara, amb el màxim respecte a la confidencialitat i seguretat de la teva informació i per a les mateixes finalitats per a les quals vas consentir a cedir-nos les teves dades.

Conservarem les teves dades personals durant el període que duri la nostra activitat teatral.
En cas que la Fundació Sala Beckett cesi la seva activitat, transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les teves dades.

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-te servei, estiguem coberts per una llei o que tu ho hagis pactat prèviament amb la Fundació Sala Beckett.
En el cas de compra d’entrades, en alguns casos és necessari cedir la informació i les dades del comprador/a a la plataforma de gestió d’entrades amb la que treballem: 4tickets. 4tickets farà servir aquestes dades en cas d’anul·lació o necessitat de comunicació amb l’espectador/a i no les podrà cedir a tercers.

En qualsevol moment pots exercir els teus drets de:

 • Accés: Pots conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les teves dades.
 • Rectificació: Pots corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes.
 • Supressió: Pots demanar que se suprimeixin les teves dades.
 • Oposició: Pots demanar que no es facin servir les teves dades per segons quines finalitats.
 • Limitació: Pots demanar que es limiti el tractament de les teves dades en certs casos.
 • Portabilitat: Pots demanar que es traslladin a una altra entitat les dades que ens hagis facilitat.
 • Decisions automatitzades: No ser objecte d’una decisió basada únicament en tractament automatitzat de dades.

Pots exercir els drets que t’atorga el Reglament a:
Fundació Sala Beckett
C/Pere IV, 228-232
08005 Barcelona
T. 93 284 53 12
info@salabeckett.cat

Limitació de la responsabilitat

La Sala Beckett no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Condicions generals de la compra d’entrades

La compra d‘entrades a través d‘aquesta pàgina web implica l‘acceptació de les seguents condicions:

 • El preu de l’entrada inclou l’IVA i les comissions de venda
 • L’entrada haurà de conservar-se fins a la finalització de l’espectacle i caldrà presentar-la al personal del teatre en cas que es requereixi.
 • L’organització es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, com també de decretar la suspensió de l’espectacle.
 • Un cop adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni el seu import retornat. En cas de cancel·lació, l’organitzador retornarà l’import de l’entrada, sempre que aquesta hagi estat anterior a l’inici de l’espectacle. En cas que l’espectacle hagi començat, i s’hagi de suspendre, l’organitzador no retornarà cap import.
 • L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Queda totalment prohibida la manipulació o modificació de les dades rebudes en fitxer PDF. L’organitzador no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida a través d’algun sistema autoritzat de venda. Tota entrada esmenada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l’organitzador a privar l’accés a l’espectacle al seu portador.
 • L’organització pot demanar el DNI per comprovar la titularitat de l’entrada en cas de duplicitat o l’acreditació corresponent per comprovar que el titular té dret als descomptes especials establerts a l’entrada. En cas que no s’acrediti el dret al descompte especial, el client haurà d’abonar la diferència a la taquilla.
 • No serà permesa l’entrada a la sala un cop iniciada la representació/activitat. En cas que l’espectador abandoni la sala durant el transcurs de la representació/activitat, no podrà tornar a accedir-hi.
 • L’organitzador es reserva el dret d’admissió segons la llei, a aquelles persones que manifestin conductes perjudicials per a la resta d’espectadors i per al normal desenvolupament de l’espectacle.
 • No està permès fumar ni entrar begudes o menjar a tot el recinte del teatre.
 • És imprescindible desconnectar el telèfon mòbil durant la representació/activitat. No està permès filmar o enregistrar l’espectacle, ni la utilització de flaix.
 • L’organitzador es reserva el dret a autoritzar l’entrada a la sala de cotxets de nens petits i/o bebès.
 • L’organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al seu recinte.
 • Els clients disposen de fulls de reclamació a la seva disposició. Qualsevol reclamació haurà d’anar acompanyada de l’entrada.
Aquesta plataforma web utilitza cookies pròpies per a recopilar informació que ajudi a optimitzar la visita a la pàgina web, clica aquí per més informació.
Acceptar