Itinerari Beckett

Escriu la teva primera obra de teatre

Mantenint el caràcter obert, lliure i de configuració personal de l’oferta formativa -en què cadascú tria cursos i temes d’experimentació segons els seus propis interessos-, la Sala Beckett recomana un itinerari específic per als qui vulguin aprofundir i donar major coherència a la seva formació en dramatúrgia i escriptura teatral.
El seguiment d’aquest itinerari consisteix en una primera etapa (E1) en què cal cursar, com a mínim, 3 cursos d’iniciació a la dramatúrgia, 3 cursos avançats i 2 cursos d’altres disciplines en un període no superior a tres anys.

Un cop enllestida aquesta fase, la segona etapa de l’itinerari (E2), gratuïta i de caràcter eminentment pràctic, consisteix en l’escriptura d’una obra durant un any, amb dret a 2 sessions gratuïtes de tutoria (la primera amb un professional de les arts escèniques i la segona amb un membre de l’equip de direcció artística de la Sala Beckett). En acabar el procés, la Sala Beckett programarà una lectura dramatitzada de l’obra escrita, amb direcció i intèrprets professionals.

El seguiment d’aquest itinerari s’ajusta a la normativa general de descomptes i avantatges dels cursos de la Sala Beckett.

Més informació: victormunoz@salabeckett.cat

Lectures dramatitzades de textos sorgits de l’Itinerari Beckett: