Convocatòria per a una residència de dramatúrgia a la Sala Beckett durant la temporada 2022-2023

Data d'inici 16/03/2022 | Data final 09/05/2022

En el marc de les seves activitats de creació teatral i promoció de l’autoria contemporània, la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia obre la

VII CONVOCATÒRIA PER A UNA RESIDÈNCIA DE DRAMATÚRGIA DURANT LA TEMPORADA 2022-2023

Definició

El programa “Autor/a en residència” de la Sala Beckett consisteix a incorporar una dramaturga o un dramaturg a l’equip artístic de la sala i fer-lo partícip, durant una temporada (de setembre a juliol), de les decisions i activitats artístiques que s’hi duen a terme.

L’autora o autor escollit assumeix l’encàrrec d’escriure una obra nova, expressament per a l’ocasió, que serà estrenada amb producció de la pròpia Sala Beckett durant la temporada següent a la de la residència, i participar en la resta d’activitats pròpies del Programa de la Residència.

La remuneració econòmica, inclosa l’escriptura de l’obra, és de 7.500 euros bruts.

Programa de la Residència

El programa concret d’activitats a què es compromet l’autora o autor durant els mesos de la seva residència és el següent:

  • Escriure una obra de teatre durant la temporada 2022-2023, a partir de les premisses acordades amb la direcció de la Sala Beckett pel que fa a calendaris d’escriptura, nombre d’actors necessaris, volum de la producció, etc.
  • Participar en les reunions dels òrgans de programació, pensament i decisió artística de la Sala Beckett durant el període de residència.
  • Assumir la redacció d’un mínim de 2 informes o fitxes de lectura al mes (valorant textos i projectes d’entre els que es reben habitualment a la Sala).
  • Estar disponible per impartir cursos i tallers en el context dels programes de Formació de la Sala Beckett durant el període de residència, amb la corresponent remuneració específica.
  • Impartir dues classes d’iniciació a la dramatúrgia a l’Escola Pere IV, veïna de la Sala Beckett, una per a nenes i nens i l’altra per a mestres.
  • Participar en trobades, taules rodones i altres activitats sobre dramatúrgia contemporània al teatre i en altres espais de manera gratuïta o amb la corresponent remuneració segons el cas.
  • Assessorar i donar suport als equips artístics de les produccions pròpies de la Sala Beckett i als seus Laboratoris de Creació en els corresponents processos de creació durant la temporada de la residència.

Requisits

La convocatòria s’adreça a dramaturgues i dramaturgs residents en l’àmbit lingüístic català (independentment de la llengua d’escriptura) amb una trajectòria professional consolidada (com a mínim, han de tenir dues estrenes en l’àmbit professional).

Les persones interessades hauran d’aportar:

  • Una explicació escrita de l’obra que es vol escriure durant la residència (explicació que en cap cas haurà de superar els 3 fulls). L’interès del projecte serà l’element determinant a l’hora de fer la tria de l’autor escollit.

Com a complement, també caldrà presentar:

  • Un CV de la trajectòria (amb estrenes, publicacions, premis, etc.) de, com a molt, una pàgina.
  • Una carta de motivació especificant per què li interessa presentar-se a aquesta convocatòria. Extensió màxima: una pàgina.

Aquesta documentació s’haurà d’enviar, en un únic document en format pdf, a obrador@salabeckett.cat, assenyalant a l’assumpte del mail “Residència de dramatúrgia – (Nom del sol·licitant)”. El sol·licitant rebrà un mail de confirmació de la recepció del projecte.

Valoració i tria

La tria de l’autora o autor resident anirà a càrrec d’un comitè format per l’equip de direcció artística de la Sala Beckett, el president del Patronat de la Fundació Sala Beckett, un autor membre del Patronat, l’autor resident de la temporada 21-22 i el director de la revista (Pausa.).

La valoració tindrà especialment en compte la qualitat i l’interès artístic de l’obra projectada, per bé que no hagi de ser aquesta necessàriament l’obra que l’autor escriurà durant la residència.

Termini

El termini d’acceptació de candidats acabarà el 9 de maig.