Convocatòria per a una residència dramatúrgica a la Sala Beckett la temporada 2017/18

Data d'inici 08/05/2017 | Data final 05/06/2017

En el marc de les seves activitats de creació teatral i promoció de l’autoria contemporània, la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia obre una nova

CONVOCATÒRIA PER A UNA RESIDÈNCIA DE DRAMATÚRGIA LA TEMPORADA 2017-2018

Definició

El programa “Autor en residència” de la Sala Beckett consisteix a incorporar una dramaturga o un dramaturg a l’equip artístic de la sala i fer-lo partícip, durant una temporada (de setembre a juliol), de les decisions i activitats artístiques que s’hi duen a terme.

L’autora o autor escollit assumeix l’encàrrec d’escriure una obra nova, expressament per a l’ocasió, que serà estrenada amb producció de la pròpia Sala Beckett durant la temporada següent a la de la residència.

La remuneració econòmica, inclosa l’escriptura de l’obra, és de 6.000 euros bruts.

Programa de la Residència

El programa concret d’activitats a què es compromet l’autora o autor durant els mesos de la seva residència és el següent:

  • Escriure una obra de teatre durant la temporada 2017-2018, a partir de les premisses acordades amb la direcció de la Sala Beckett pel que fa a calendaris d’escriptura, nombre d’actors necessaris, volum de la producció, etc.
  • Participar en les reunions dels òrgans de programació, pensament i decisió artística de la Sala Beckett durant el període de residència. S’inclouen entre aquests òrgans: a) el Consell (Pausa.) de Pensament i Debat; b) el Comitè de Lectura; i c) el Consell de Programació.
  • Assumir la redacció d’un mínim de 2 fitxes de lectura al mes (valorant textos i projectes d’entre els que es reben habitualment a la Sala).
  • Estar disponible per impartir cursos i tallers en el context dels programes de Formació de la Sala Beckett durant el període de residència, amb la corresponent remuneració específica.
  • Participar en trobades, taules rodones i altres activitats sobre dramatúrgia contemporània al teatre i en altres espais de manera gratuïta o amb la corresponent remuneració segons el cas.
  • Assessorar i donar suport als equips artístics de les produccions pròpies i Laboratoris de Creació de la Sala en els seus corresponents processos de creació durant la temporada de la residència.

Requisits

La convocatòria s’adreça especialment a dramaturgues i dramaturgs amb experiència professional prèvia.

Les persones interessades hauran d’aportar:

  • Un CV detallat de la trajectòria (amb estrenes, publicacions, premis, etc.). És imprescindible que el sol·licitant tingui, com a mínim, dues estrenes en l’àmbit professional.
  • Una carta de motivació especificant per què li interessa presentar-se a aquesta convocatòria.
  • Una explicació escrita del projecte de l’obra que es vol escriure durant la residència.

Aquesta documentació s’hauria d’enviar, en un únic document en format pdf, a obrador@salabeckett.cat, assenyalant a l’assumpte del mail “Residència de dramatúrgia – (Nom del sol·licitant)”. El sol·licitant rebrà un mail de confirmació de la recepció del projecte.

Valoració i tria

La tria de l’autora o autor resident anirà a càrrec d’un comitè format per l’equip de direcció artística de la Sala Beckett, amb la participació del director de la revista Pausa, l’autor resident de la temporada en curs i el President del Patronat de la Fundació Sala Beckett.

La valoració tindrà especialment en compte l’interès artístic de l’obra projectada, la carta de motivació i la trajectòria professional dels candidats.

Termini

El termini d’acceptació de candidats acabarà el 5 de juny de 2017.