Cooperativa Fil a l'agulla

A Fil a l’agulla somiem una societat més igualitària on les persones es puguin desenvolupar de forma integral i puguin establir relacions personals i grupals de forma més lliure i conscient, integrant el conflicte com a font d’aprenentatge. Avui l’objectiu que ens plantegem en tot allò que fem és generar i acompanyar processos de presa de consciència que contribueixin a la transformació personal i col·lectiva.

Més informació