Jordi Vallverdú

Jordi Vallverdú és doctor en Filosofia i actualment és professor agregat de la Universitat Autònoma de Barcelona on duu a terme les seves investigacions dedicades als aspectes cognitius i epistèmiques de Filosofia de la Ciència, Filosofia de la Computació, la IA i els models emocionals per interaccions Humans-Robots. Ha realitzat estades de recerca a la Harvard University, Glaxco-Wellcome Institute for the History of Medicine-London, i guardonat amb una beca JSPS per a treballar al Nishidalab de la U. de Kyoto sobre les interaccions humans-màquines. Ha estat fundador i editor en cap de la Revista Internacional d’Emocions Sintètiques (IJSE), i entre les seves publicacions destaquem el seu darrer llibre Blended Cognition. The Robotic Challenge, a punt de sortir publicat per l’editorial Springer.