Oriol Morales i Pujolar

S’ha format en direcció escènica i dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona i a l’Obrador Internacional de Dramatúrgia de la Sala Beckett. Anteriorment, s’havia format en interpretació de text completant el pla d’estudis del Col·legi de Teatre de Barcelona.
Ha escrit i dirigit els espectacles de creació pròpia Com destruir una casa (Festival Temporada Alta/Sala La Planeta); Articulado ligero (Teatre Tantarantana); Bruels, espectacle guanyador del Premi Adrià Gual (Teatre Lliure/Festival Grec) i Granotes (La Pedrera/Festival TNT/Sala Beckett). També ha dirigit espectacles per encàrrec de companyies com Unter den Linden, La Llarga o AgitArt.
Ha participat en el Torneig de Dramatúrgia del Festival Temporada Alta amb el text Port Llevant i ha sigut seleccionat per ajuts a la creació, com ara l’Ajut Carlota Soldevila del Teatre Lliure, la Beca Carme Montoriol de l’Ajuntament de Barcelona o l’Ajut a la creació de la Sala Beckett.
Des de l’any 2016 fins al 2021 va formar part del consell de redacció de la revista (Pausa.), vinculada a la Sala Beckett. En el sector editorial ha col·laborat amb l’Editorial Vicens Vives i Enciclopèdia Catalana.