Neue Theaterstücke aus Katalonien (Noves obres teatrals de Catalunya)

Neue Theaterstücke aus Katalonien (Noves obres teatrals de Catalunya) és una antologia de teatre català contemporani publicada per la prestigiosa editorial alemanya Theater der Zeit. Concebuda per l’Obrador de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia i el Goethe-Institut Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull, l’antologia inclou les següents peces teatrals:

Salamandra, de Josep M. Benet i Jornet (traduïda per Klaus Laabs)
Temps real, d’Albert Mestres (traduïda per Christina Schmutz i Frithwin Wagner-Lippok)
Après moi, le déluge, de Lluïsa Cunillé (traduïda per Thomas Sauerteig)
Tractat de blanques, d’Enric Nolla (traduïda per Christina Schmutz i Frithwin Wagner-Lippok)
Plou a Barcelona, de Pau Miró (traduïda per Ulrich Kunzmann i Klaus Laabs)
La revolució, de Jordi Casanovas (traduïda per Ursula Bachhausen)

La selecció de les obres ha anat a càrrec d’un comitè format per Toni Casares, Thomas Sauerteig, Christina Schmutz, Carlota Subirós i Ursula Wahl/Goethe-Institut Barcelona.
Theater der Zeit
Col·lecció: Dialog 10
ISBN: 978-3-940737-93-9