‘Un altre Wittgenstein, si us plau’ i ‘Zwudu’, d’Albert Mestres

“Amb l’univers circense i brossià com a desllorigador, Zwdu examina la dualitat i la reconeixença de l’altre a través d’una exposició dels automatismes més quotidians i de la significació que prenen quan hi intervé la voluntat. En una combinació destra d’interjeccions i pantomima, dos barbuts kafkians —semblen eixits de La metamorfosi— indaguen sobre la identitat en el ritual essencialista de la (in)comunicació i de l’aprenentatge mutu. Acarats com en un mirall, la parella protagonista recorda el llest (Du) i l’ingenu (Zw) dels números de circ: l’un i l’altre, tot i ser diferents, estan condemnats a entendre’s com a complementaris. Perfectament cronometrada i simètrica d’estructura, Zwdu ens remet als mecanismes de ressonància de la dramatúrgia brossiana.”

Un altre Wittgenstein, si us plau remet, pel títol, a la revisitació dels clàssics (cf. Anouilh, Giradoux o Espriu), en aquest cas d’un pròcer filosòfic a través d’un Àiax sofoclià. Posant en pràctica la famosa màxima ‘els límits del llenguatge són els límits del meu univers’, Mestres concep ‘un altre Wittgenstein’ que, en un monòleg amb ell mateix, repassa in extremis algunes de les fondàries autobiogràfiques i algunes de les idees força del pensament filosòfic del vienès. El xoc entre el vagabundeig especulatiu de la paraula, la música d’un quartet de corda i la violència efectista de les armes —tres codis paral·lels— permet d’abordar alguns dels motius wittgensteinians per excel·lència: les esquerdes del llenguatge, la percepció diversa de la realitat, el valor de la veritat o el decalatge entre acció i pensament.
En el fons, en un joc de màscares —que recorda La màquina del doctor Wittgenstein, de Manuel Molins—, Mestres planteja la contradicció entre els laberints del llenguatge i la violència de la vida.”

Francesc Foguet
De l’estudi introductori a En cartell 24 (Barcelona: editorial Rema12, 2009)

Editorial REMA12
Col·lecció: En Cartell
ISBN: 978-84-935778-6-