5a edició de CROQUIS_BCN

Data d'inici 24/10/2018 | Data final 29/11/2018

CROQUIS_BCN celebra la 5a edició, amb un funcionament nou pel que fa a la relació entre el públic i les propostes teatrals presentades.

La idea és mirar d’incrementar la incidència de l’opinió i les idees del públic, convertint-lo, dins d’un context de confiança mútua, en col·laborador d’un projecte de creació artística. Concretament, es tracta que un grup d’espectadors ofereixi un feedback creatiu o una “mirada externa” a diferents projectes escènics que es troben en els moments inicials de la creació.

Els projectes seleccionats es presentaran davant del públic en un format lliure i, immediatament després, el públic donarà un feedback als artistes sobre el que ha vist.

A banda de la convocatòria per a projectes escènics en fase de desenvolupament, obrirem també una convocatòria de públic, amb les seves pròpies bases, requisits i condicions.

Aquesta nova edició de CROQUIS_BCN està organitzada per una fàbrica de creació (Sala Beckett), un centre cultural de proximitat (Centre Cívic Can Felipa) i una organització de mediació cultural (Agost Produccions).

1. Objectiu de la convocatòria per a projectes escènics

La convocatòria CROQUIS_BCN per a projectes escènics en fase de desenvolupament té la finalitat de seleccionar 6 propostes d’artistes o col·lectius artístics interessats en rebre una mirada externa no-professional o feedback sobre els seus projectes teatrals per part d’un grup d’espectadors escollits expressament per a l’ocasió.

Només es seleccionaran “idees de projecte escènic” o “projectes escènics en procés de creació”. L’objectiu és obtenir un comentari del públic en els moments inicials del procés de creació.

2. Sol·licitants

Qualsevol artista o col·lectiu amb un projecte escènic o idea de projecte escènic, que pugui presentar-se en públic mitjançant la presentació d’un fragment, l’explicació per part dels creadors o altres fórmules que es considerin adequades.

3. Criteris de valoració i procés de selecció

Per a la tria dels projectes es valorarà:

– L’interès i les motivacions dels sol·licitants per participar a CROQUIS_BCN.

– L’adequació del projecte presentat al funcionament i sentit global de CROQUIS_BCN i l’acceptació dels compromisos per part dels sol·licitants.

L’organització, formada per integrants de la Sala Beckett, Can Felipa i Agost Produccions, s’encarregaran d’estudiar els projectes rebuts i fer la selecció final.

4. Compromisos de l’organització

L’organització es compromet a:

– Pagar un ajut econòmic per a cada projecte seleccionat de 200 euros.

– Oferir a cada projecte seleccionat un temps de muntatge, assaig i personal tècnic si s’escau, subjecte a limitacions.

– Vetllar perquè el contacte amb el públic sigui una aportació fructífera pel treball dels artistes.

5. Compromisos dels artistes

Els artistes o col·lectius artístics es comprometen a:

– Realitzar la presentació d’un projecte escènic d’una durada no superior a 20 minuts, davant de tres grups d’espectadors (cada grup de públic estarà format per unes 20 persones). És decisió dels artistes si volen mostrar la mateixa presentació en cada un dels 3 moments públics o no. La forma de la presentació del projecte escènic és lliure, i no necessàriament ha de ser una escena.

– Col·laborar amb l’organització per tal d’acordar el tipus de feedback que es vol rebre el dia de la presentació. Això pot comportar realitzar algunes converses o reunió prèvia.

– Elaborar una valoració de l’activitat, tant de cara als organitzadors com de cara el públic participant.

6. Presentació de sol·licituds

Per participar a CROQUIS_BCN cal respondre aquest formulari abans del 29 de novembre de 2018.

7. Resolució i calendari

Els 6 projectes seleccionats es donaran a conèixer a partir del 19 de desembre de 2018.

Les presentacions públiques dels projectes es faran els dies 19 i 20 de gener de 2019, tres projectes al primer dia i tres al segon.

Abans de finalitzar el mes de gener les companyies hauran de fer arribar una valoració del procés.