Beques Montserrat Roig per a escriptors. Convocatòria 2017

Data d'inici 18/01/2017 | Data final 10/02/2017

El programa de Ciutats Creatives de la UNESCO treballa amb l’objectiu que la cultura sigui un motor de desenvolupament i progrés sostenible de les ciutats. Amb les Beques Montserrat Roig, l’Oficina UNESCO de Barcelona vol ajudar a la creació de projectes que tinguin relació amb la ciutat i en projectin la imatge literària al món.

A la convocatòria de 2017, s’atorgaran un total de 20 premis, distribuïts en un torn de primavera i un de tardor.

Beneficiaris

En podran ser beneficiaris els narradors, assagistes, poetes, dramaturgs, traductors, guionistes o periodistes, de qualsevol nacionalitat, de més de 18 anys, que resideixin a Barcelona almenys durant els 2 mesos de duració del premi, i que tinguin una obra publicada amb una tirada mínima de 500 exemplars. Queden exclosos d’aquest procés de selecció els projectes d’investigació, les tesis doctorals i els projectes que condueixin a una titulació.

Presentació de sol·licituds

El termini de lliurament de les sol·licituds finalitzarà el 10 de febrer de 2017. Per presentar-s’hi, cal omplir un formulari de sol·licitud a través del web de Barcelona Ciutat de la Literatura (barcelona.cat/ciutatdelaliteratura) i adjuntar-hi la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport
 • Currículum de màxim de 2 pàgines
 • Fragment d’una obra original publicada, de 10 pàgines com a màxim, en què consti: autor, títol, editorial, any d’edició, tirada i ISBN
 • Motivació i descripció del projecte que es vol dur a terme durant els dos mesos en un màxim de 2 pàgines

La documentació es pot presentar en català, castellà o anglès. El fragment de les obres originals publicades en altres idiomes s’ha de traduir a qualsevol d’aquestes tres llengües.

Procés de selecció

Atorgarà les beques un jurat independent, integrat per un llibreter, un editor i un escriptor, que estudiarà les candidatures presentades i en valorarà la qualitat literària i la vinculació amb la ciutat de Barcelona.

Dotació econòmica

Tres mil euros (3.000 €). Les despeses motivades pels desplaçaments i la manutenció durant el programa aniran a càrrec del sol·licitant.

Dates i espais

S’assignarà a cada autor seleccionat un espai de treball durant dos mesos:

 • Fàbrica de Creació Fabra i Coats
 • MUHBA Vil·la Joana, la Casa Verdaguer de la Literatura
 • MUHBA Plaça del Rei
 • Biblioteca de Catalunya
 • Reial Acadèmia de Bones Lletres
 • Fundació Antoni Tàpies
 • Sala Beckett
 • Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
 • Fundació Joan Miró
 • Biblioteca Nou Barris

El sol·licitant haurà d’aportar l’ordinador, i disposarà d’un espai de treball equipat amb una taula i una cadira, accés a internet, impressora i paper.