Concurs de Textos Teatrals per a Espectacles de Petit Format

Data d'inici 23/10/2018 | Data final 28/02/2019

Arriba la tercera edició del Concurs de Textos Teatrals per a Espectacles de Petit Format.
Aquest any, el certamen organitzat per Saó de Ponent Mollerussa amb el suport de l’Ajuntament de la capital del Pla d’Urgell augmenta la dotació del premi que passa de 1.000 a 5.000 euros, gràcies a la incorporació al projecte de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Bases

1. Les obres han de ser inèdites, escrites en català i no representades ni premiades amb anterioritat.

2. La temàtica de l’obra serà lliure i amb un màxim de quatre intèrprets. Caldrà, però, que faci al·lusió de manera directa o indirecta al Pla d’Urgell.

3. Els textos teatrals han de tenir una extensió mínima de 30 DIN A-4, a una sola cara, i amb un interlineat d’1,5 amb lletra Arial i cos 12. Les pàgines dels textos teatrals han d’anar numerades.

4. Només es pot presentar una sola obra per autor.

5. Caldrà enviar els originals a: premisaodeponent@gmail.com

6. Els textos teatrals s’han d’enviar acompanyats d’un arxiu apart per a la plica. En el qual caldrà que consti el títol de l’obra, nom de l’autor, un breu currículum, telèfon i l’adreça electrònica.

7. Els originals es poden enviar fins al 28 de febrer de 2019. Els autors dels textos teatrals presentats es comprometen a no retirar-los fins que es faci públic el veredicte del Jurat.

8. La dotació del premi és de 5.000 €. (Se’n deduiran els impostos corresponents). L’obra serà editada per Pagès Editors dins la col·lecció Teatre de Butxaca i representada.

9. Els treballs presentats no es retornaran i als 2 mesos quedaran dipositats amb la seva plica i de manera digital a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.

10. El jurat està format per:
Núria Dalmases, llibretera
Francesc Foguet, crític teatral  el
Jaume Jovells, director de teatre
Anton Not, filòleg
Alba Pla, filòloga

11. A criteri del Jurat, el premi podrà ser declarat desert.

12. El veredicte del Jurat es farà públic el divendres 29 de març de 2019.

13. El fet de presentar-se suposa l’acceptació d’aquestes bases.

14. Qualsevol altre tema no previst explícitament en aquestes bases que es relacioni amb la presentació, la deliberació i l’atorgament del premi el resoldran els membres del Jurat.

Per a més informació, podeu enviar un correu a saodeponent@gmail.com