Residències creatives d’intercanvi del Teatre Lliure amb el Nowy Teatr International Cultural Centre (Varsòvia)

Data d'inici 01/03/2021 | Data final 31/03/2021

CONVOCATÒRIA OBERTA Temporada 20/21 – RESIDÈNCIES CREATIVES D’INTERCANVI

DESCRIPCIÓ
Es busca un projecte de recerca en àmbits tangencials de les arts escèniques que pugui alimentar-se de la interacció entre Catalunya i Polònia. Enguany el Teatre Lliure estableix una col·laboració amb Centrum Kultury Nowy Teatr de Varsòvia, un espai cultural interdisciplinari que dona suport a accions artístiques i socials destinades a buscar noves formes de comunicació implicades en la vida quotidiana de la comunitat local i internacional que dirigeix Krzysztof Warlikowski.
S’hi poden presentar les persones residents a Catalunya o a la resta de l’Etat espanyol, vinculades d’alguna manera a les arts escèniques. La seva activitat principal no cal que sigui artística, pot venir d’àmbits com la gestió cultural, el documentalisme de creació, la filosofia, l’escriptura, les arts media, el periodisme, les arts visuals i vives, la comunicació digital, l’acció social…
Es valorarà que el projecte plantegi aspectes culturals, acadèmics i socials que permetin generar activitats en aquests tres eixos, en relació amb el treball que es porti a terme.
El/la sol·licitant haurà de parlar anglès amb suficient fluïdesa com per poder entendre’s amb l’artista polonès que també tindrà un domini elevat de l’idioma.

LA RESIDÈNCIA
El Teatre Lliure de Barcelona i el Centrum Kultury Nowy Teatr triaran dues persones del perfil demanat, l’una a Catalunya i l’altra a Polònia, que puguin col·laborar de manera fructífera. Cada una farà d’amfitrió de l’altra als països respectius, en un procés de descoberta de l’entorn i del context social i cultural.
La residència tindrà lloc durant dos mesos: entre el març i abril de 2022*, primer a Varsòvia i desprès a Barcelona. La presentació a la convocatòria implica una disponibilitat absoluta durant les dues franges de dates que estableix la residència.
Durant l’estada de l’artista al país de destí caldrà que l’artista local també tingui  disponibilitat per a acompanyar-lo en el seu procés creatiu. Durant la residència, cadascú elaborarà el seu projecte en col·laboració amb l’altre i podrà desenvolupar, a més, un projecte individual.
Es farà un treball d’experimentació, no caldrà necessàriament arribar a un resultat acabat.
Transcorreguts els dos torns de treball, a finals d’abril de 2022 s’obrirà la residència al públic, per tal de mostrar el treball fet per tots dos artistes fins aquell moment.

L’AJUT
El guanyador o guanyadora del projecte seleccionat, prèvia factura dels 2500 € del pressupost destinat a la realització del projecte, caldrà que acrediti estar donat d’alta de l’IAE (o, si s’escau, exempt), a la Seguretat Social/règim d’autònoms i també que estar exempt de deutes amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, amb l’aportació dels certificats corresponents.
Les dues entitats posen a disposició dels seleccionats un espai de treball a les seus respectives.

* Les dates podran estar subjectes a canvi en cas que la situació de pandèmia impedeixi viatjar.

El Lliure assumirà el cost dels trasllats de les dues persones seleccionades entre tots dos països. En el cas de l’artista català, es pagarà un vol d’anada de Barcelona a Varsòvia i un vol de tornada de Varsòvia a Barcelona.
També es farà càrrec de l’allotjament de la persona polonesa a Barcelona per un període de 4 setmanes.
El Centrum Kultury Nowy Teatr assumirà l’allotjament de l’artista català a Polònia durant el període indicat.

EL PROCÈS DE SELECCIÓ
Per enviar-nos la vostra proposta (si us plau tingueu en compte que el dossier ha de ser de màxim 5 planes) és necessari que ho feu a través del següent enllaç i emprant la contrasenya que s’indica:
ENLLAÇhttps://formularios.teatrelliure.com/Index/ResidenciesForPersons
CONTRASENYA: UTHJESG

El període de presentació és de l’1 al 31 de març 2021, inclosos.
Quan rebem la teva proposta et respondrem de manera automàtica per agilitzar el procés, i només et contactarem personalment si tenim dubtes o ets finalista o guanyador.
El Teatre Lliure i Centrum Kultury Nowy Teatr valoraran les propostes presentades i  seleccionaran les candidatures més adequades per a aquest programa. El veredicte final es comunicarà al juny 2021.
El Lliure s’encarregarà de difondre el procés de treball. Els participants es comprometen a col·laborar en tota la campanya de promoció del projecte i a estar presents en qualsevol acte, col·loqui, roda de premsa, entrevista, etc. que el Lliure o el Centrum Kultury Nowy Teatr consideri necessari, previ acord sobre dates i dedicació, i sense compensació addicional.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la decisió del Teatre Lliure.
El Teatre Lliure i el Centrum Kultury Nowy Teatr es reserven el dret de declarar deserta la convocatòria.

En cas de dubte sobre el contingut d’aquestes bases, podeu enviar un correu a ajuts@teatrelliure.com fent constar a l’assumpte “Dubte Residències creatives d’intercanvi”.