Subvencions per a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques

Data d'inici 01/03/2023 | Data final 16/03/2023

L’Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions, és per aquest motiu que dona suport a les polítiques de relacions exteriors en l’àmbit cultural.
De l’1 al 16 de març està obert el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques o operístiques.

En el cas de textos dramàtics, llibrets d’òpera i textos de repertori coral:
– La llengua original ha de ser el català o l’occità en la seva varietat aranesa.
– El text ha d’haver estat estrenat, publicat o premiat en els darrers sis anys, inclòs l’any de la convocatòria, en el marc de circuits professionals
– La traducció s’ha de portar a terme durant l’any de la convocatòria.

En el cas de produccions escèniques:
– El text ha d’haver estat escrit originalment -totalment o parcial- en llengua castellana, catalana o occitana en la seva varietat aranesa.
– La traducció i/o adaptació i/o subtitulació ha de ser realitzada durant l’any de la convocatòria.

Les sol·licituds es poden presentar a través del tràmit de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Consulta totes les bases a l’enllaç de la convocatòria.