Curs

Tècniques del vers

Curs d’iniciació a l’escriptura poètica
Professor: Josep Pedrals ,
Dates
Del 30/01/2018 al 20/03/2018
Horaris
Dimarts, de 18h a 20h
Preu
190€
Idioma
Català
Més informació

Total hores: 16h (8 sessions)

Per a més informació contacta amb obrador@salabeckett.cat

Descripció del curs

En aquest curs es repassaran les bases tècniques de l’escriptura poètica i es treballarà l’eficàcia en la versificació, especialment pensant en la dicció i la funcionalitat escènica. S’hi farà un aprofundiment en la musicalitat de les paraules, l’eufonia i el ritme.

Programa:

  1. Les bases del sentit de vers i de l’oralitat immanent: diftongs i hiats, sonoritzacions, etc.
  2. Del metre al ritme: Decasíl·lab o pentapòdia?
  3. Entre la sintaxi i l’hipèrbaton
  4. La funció de repetició: rimes i paronomàsies
  5. Condensació imaginativa
  6. Efectes de la música en el vers i del vers en la música
  7. Connotació i privilegi en la dicció
Josep Pedrals

Josep Pedrals es dedica a la poesia des de diversos fronts: escriu llibres d’investigació en el gènere (assajos novel·lats sobre poètica i vida), recita poesia de forma professional, explica la poesia en cursos i conferències, difon i divulga la poesia en diversos mitjans de comunicació, ha muntat celebracions poètiques de tot tipus i periodicitat, posa música als versos i versos a les músiques, expandeix la teatralitat del vers i inclou versos en les dramatúrgies d’altres, etcètera.

Les seves principals aportacions en el camp llibresc són Escola italiana (2003), El furgatori (2006), El romanço d’Anna Tirant (2012), Exploradors, al poema! (2014) i Els límits del Quim Porta (2018), amb el que va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de literatura en llengua catalana.

En el camp teatral, cal destacar les obres Wamba va! (2005), En comptes de la lletera (2011), El furgatori (2012), Safari Pitarra (2013) i Fang i setge (2016).

Les seves peces més destacables en el camp musical es troben als discos El motí (2007), En/doll (2007), Esquitxos ultralleugers (2009) i En helicòpter (2013).

El 2019 es va encarregar de traduir Esperant Godot de Samuel Beckett, estrenada a la Sala Beckett amb direcció de Ferran Utzet.

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%).

Et pot interessar
Escriure teatre, avui
Curs d’iniciació a l’escriptura dramàtica
Del 09/01/2018 al 27/02/2018
Curs
El paso de la actuación a la dramaturgia (entrenamiento actoral)
Taller per a intèrprets
Del 08/01/2018 al 12/01/2018
Curs
Monòlegs
Curs d'interpretació
Del 05/03/2018 al 09/03/2018
Curs
Aprendre dels millors
Curs d'introducció a l'escriptura teatral
Del 05/10/2016 al 21/12/2016