Curs

Tècniques del vers

Curs d’iniciació a l’escriptura poètica
Professor: Josep Pedrals ,
Dates
Del 19/04/2022 al 21/06/2022
Horaris
Dimarts de 18 a 20h
Preu
220€
Idioma
Català
Més informació

Total hores: 18h (9 sessions – no hi ha classe el 17/05)

 

Per a més informació contacta amb obrador@salabeckett.cat

Descripció del curs

En aquest curs es repassaran les bases tècniques de l’escriptura poètica i es treballarà l’eficàcia en la versificació, especialment pensant en la dicció i la funcionalitat escènica. S’hi farà un aprofundiment en la musicalitat de les paraules, l’eufonia i el ritme.

Programa

1.-Les bases del sentit de vers i de l’oralitat immanent: diftongs i hiats, sonoritzacions, etc.

2.-Del metre al ritme: Decasíl·lab o pentapòdia?

3.-Entre la sintaxi i l’hipèrbaton

4.-La funció de repetició: rimes i paronomàsies

5.-Condensació imaginativa

6.-Efectes de la música en el vers i del vers en la música

7 .-Connotació i privilegi en la dicció

Josep Pedrals

Josep Pedrals es dedica a la poesia des de diversos fronts: escriu llibres d’investigació en el gènere (assajos novel·lats sobre poètica i vida), recita poesia de forma professional, explica la poesia en cursos i conferències, difon i divulga la poesia en diversos mitjans de comunicació, ha muntat celebracions poètiques de tot tipus i periodicitat, posa música als versos i versos a les músiques, expandeix la teatralitat del vers i inclou versos en les dramatúrgies d’altres, etcètera.

Les seves principals aportacions en el camp llibresc són Escola italiana (2003), El furgatori (2006), El romanço d’Anna Tirant (2012), Exploradors, al poema! (2014) i Els límits del Quim Porta (2018), amb el que va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de literatura en llengua catalana.

En el camp teatral, cal destacar les obres Wamba va! (2005), En comptes de la lletera (2011), El furgatori (2012), Safari Pitarra (2013) i Fang i setge (2016).

Les seves peces més destacables en el camp musical es troben als discos El motí (2007), En/doll (2007), Esquitxos ultralleugers (2009) i En helicòpter (2013).

El 2019 es va encarregar de traduir Esperant Godot de Samuel Beckett, estrenada a la Sala Beckett amb direcció de Ferran Utzet.

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%).

Et pot interessar
Curs
Escena y pensamiento. Hacia una descolonización del lenguaje
Curs de filosofia i teatre
Del 26/04/2022 al 14/06/2022
Curs
Estratègies d’escenificació de conflictes dramàtics
Curs per a intèrprets
Del 25/04/2022 al 29/04/2022
Curs
El monòleg (jo també soc els altres)
Curs especialitzat de dramatúrgia
Del 27/04/2022 al 15/06/2022
Curs
De la norma a la forma
Curs d’iniciació a l’escriptura teatral
Del 28/04/2022 al 16/06/2022