Ada Vilaró

És una singular artista multidisciplinar. Creadora, autora, directora, actriu, ballarina, performer i pedagoga. Des de fa vint anys té un ferm compromís amb l’escena, generant una gran diversitat de projectes i obres escèniques, ja sigui com a creadora o com a intèrpret. Moltes de les seves obres i projectes destaquen per la gran implicació i compromís i per propiciar la participació de la comunitat i del públic.

Inquieta amb la seva formació, entén les arts escèniques com un ofici de vida, on la investigació la porta a una formació i a una mirada polièdrica, oberta i rigorosa, buscant sempre nous llenguatges, noves formes escèniques, transitant entre la paraula i el silenci, entre el cos i l’espai, entre l’espai teatral i les arts de carrer, entre els clàssics i les autories i llenguatges contemporànies.

En dramatúrgia, últimament molt evocada a escriure, realitza un curs amb Marilia Samper sobre fitness d’escriptura el 2020, i un sobre dramatúrgia i ficció a l’Obrador de la Sala Beckett amb Sergio Blanco, l’any 2017.

És llicencia en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona l’any 1995.

Uns anys més tard realitza uns cursos de Postgrau i Màster i de dramatúrgia amb José Sanchis Sinisterra, Carles Batlle, entre altres, al mateix Institut del Teatre.

Fascinada pel treball del moviment, i pel teatre-dansa i per les influències expressionistes i orientals, viatja al Japó l’any 1997 a estudiar dansa Butoh, amb Min Tanaka i Kazuo Ohno.

Segueix treballant i investigant durant set anys, amb aquesta línia de dansa amb Andrés Corchero, Rosa Muñoz, Constanza Brncic, entre d’altres.

En dansa també s’ha format amb Pep Ramis i Maria Muñoz, amb Cristine Quaroid, Lisa Nelson, Steve Paxton entre d’altres.

A la Sala Beckett, s’hi ha pogut veure l’espectacle 360 grams.