Blanca Doménech

Llicenciada en Dramatúrgia i Ciències Teatrals per la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, la creació dramàtica més destacada de Blanca Doménech inclou Vagamundos (Premio Calderón de la Barca 2009. Ed. CDT), La musa (Premio AAT 2013. Ed. AAT), Punto muerto (Acotaciones Núm. 28 i Primer Acto Núm. 343), Boomerang (Centro Dramático Nacional Núm. 19), El mal de la piedra (Menció d’honor del Certamen Internacional de Literatura del Gobierno de México. Ed. FOEM, Asymptote i Oberon Books), Brain (Iberescena) i Hydra (Pygmalion).

Entre les obres que s’han pogut veure als escenaris podem esmentar Punto muerto (Theatre Uncut 2012), al Young Vic Theatre de Londres, Matadero, Teatro Español, FIT i Cuarta Pared de Madrid i Sala Beckett, entre altres llocs del món; Boomerang, al Centro Dramático Nacional i al Teatro del Arte de Moscou; Páginas para un sujeto, al Centro Dramático Nacional; Brain, a l’IATI Theatre de Nova York; Silver Factory, al Cherry Lane Theater de Nova York York; El mal de la piedra, al King´s College de Londres, Access Theater de Nova York, Sala Berlanga de Madrid, Teatro el Extranjero de Buenos Aires, Sala Mirador de Madrid i Lenfest Center for the Arts de Nova York; Vagamundos, al CELCIT de Buenos Aires; Hydra, al Centro Dramático Nacional, i Terra Firma, comissionat per The Guardian i Headlong Theatre de Londres.