Jean-Pierre Ryngaert

(1945)

Jean-Pierre Ryngaert (1945) és professor emèrit d’Estudis Teatrals a la Universitat de La Sorbona (París 3). Ensenya dramatúrgia a l’ERAC (Escola d’Actors de Cannes i Marsella) des de la tardor del 2011 i dirigeix la Universitat d’estiu del festival La Mousson d’été.

Ryngaert és especialista en escriptura dramàtica contemporània i, de manera més general, en dramatúrgia. A més, li interessa igualment l’ensenyament del joc i de les relacions entre els coneixements i l’escena. En aquesta línia, exerceix professionalment de conseller de dramatúrgia i de vegades també de director teatral. El gener del 2017, per exemple, ha dirigit l’obra J’irai dehors, de Didier Delahais, al teatre Glob de Burdeus.

J. P. Ryngaert també ha col·laborat amb nombroses publicacions col·lectives, diccionaris, enciclopèdies i el CNRS (Centre Nacional de Recerca Científica de França), amb l’obra Voies de la création théâtrale. A banda de tot això, publica articles habitualment i participa en ponències internacionals.

Entre les seves obres destaquen:

– Théâtres du XXIe siècle. Commencements (amb Julie Sermon). Armand Colin, 2012.
– Ecritures dramatiques contemporaines. Armand Colin, juliol 2011.
– Graphies en scène (codirecció amb Ariane Martinez). Editions Théâtrales, juny 2011.
– Jouer, représenter, nova edició a França. Armand Colin, 2010.
– Jouer, représenter (nova edició brasilera). Sao Paulo, COSAC et NAIFY Edicioes, març 2009.
– Introduction à l’analyse du théâtre, nova edició (3a), revisada i augmentada. Armand Colin, gener 2008.
– Le personnage contemporain, Décomposition, recomposition (amb Julie Sermon). Editions Théâtrales, juny 2006.
– Nouveaux Territoires du dialogue (direcció). Actes Sud-Papiers, novembre 2005.