Convocatòria de l’Obrador de Filosofia i Teatre de la Sala Beckett per la temporada 2020-21

Data d'inici 26/10/2020 | Data final 15/11/2020

L’Obrador de Filosofia és un espai de reflexió i creació obert a la interacció de diverses disciplines escèniques (paraula, acció, so, moviment, audiovisual…) des d’una perspectiva filosòfica, dirigint la mirada al pensament contemporani, a les contradiccions de la quotidianitat, a les dramatúrgies d’avui i a la recerca de nous espais de diàleg interdisciplinari. Enguany l’Obrador de Filosofia se suma a un dels cicles temàtics de la Sala Beckett, engegant una reforma interna i treballant amb profunditat un projecte anual organitzat en 3 fases: teoria, dramatúrgia i muntatge/mostra. Cadascuna d’aquestes fases comptarà amb participants diferents. A tal efecte, fem una crida a persones interessades a investigar des de cadascuna de les tres fases.

La temàtica

En la societat heteropatriarcal el desig és entès com la possessió d’un cos sobre un altre. D’aquesta manera el desig i, en conseqüència, el sexe, queden reduïts a una espècie de lluita en la qual ells conquereixen i elles s’entreguen. Queden exclosos, aspectes com ara l’encontre, la interacció o la connexió emocional entre cossos.

La lògica del desig possessiu s’estén a diversos àmbits de les nostres vides, a través d’un seguit d’estructures i normes que rearmen la polarització entre el masculí i el femení. Des de l’escola fins a la feina, passant pel carrer, les institucions socials s’encarreguen de reprimir a qui pretén criticar els rols establerts.

Normativitzar el desig és normativitzar els cossos i la seva llibertat per manifestar-se i interactuar entre sí. És establir una lògica polaritzada en la qual els subjectes no puguin trobar-se ni en el plaer ni en les idees, on el que importa és domini de la masculinitat fal·locèntrica sobre l’intercanvi entre persones.

De quines maneres es pot replantejar el desig a les nostres societats actuals, més enllà de la lògica de la possessió? Quines estratègies es poden desenvolupar des de la creació escènica per a investigar críticament el desig i la violència de gènere?

Oberta la convocatòria de participació en la fase teòrica, fins al 15 de novembre.

Fase Teòrica – Del 18 de novembre al 13 de gener.

Es tracta de treball de taula, discussió teòrica sobre la temàtica, demarcació del tema i els seus afluents. Aquesta reflexió anirà acompanyada de teoria teatral, de manera que es posi en relació la temàtica amb les implicacions teòriques que es posaran en joc a escena. Es revisarà la literatura tant del tema com de la teoria teatral que l’alimenti escènicament. Finalment, els resultats d’aquest intercanvi es concretaran en la publicació d’un article a la Revista (Pausa)., en el qual s’exposaran les conclusions, les contradiccions i els reptes escènics que s’hauran de traduir escènicament.

Si tens ganes de participar envia un breu correu de presentació a obradorfilosofiabeckett@gmail.com

Més informació: