Curs

Aproximació a la vida. Escenes de Txèkhov

Taller d’interpretació per a actrius i actors professionals
Professor: Àlex Rigola ,
Dates
Del 15/07/2019 al 20/07/2019
Horaris
De dilluns a dissabte, de 10h a 14h i de 15:30h a 17:30h (dissabte, només matí)
Preu
420€
Idioma
Català
Més informació

Total hores: 34h
Per a més informació contacta amb obrador@salabeckett.cat

Descripció del curs

Un dels directors catalans més internacionals proposa un taller per a intèrprets professionals interessats en l’entrenament, la recerca i el perfeccionament d’una veritat escénica a partir de La gavina de Txèkhov.

Taller orientat a actrius i actors interessats en l’entrenament, recerca i perfeccionament d’una veritat escènica en el teatre de text.

Mitjançant escenes de La gavina de Txèkhov buscarem com trobar aquesta recerca de la veritat escènica (que no de la realitat) amb un mínim de normes de joc.

La utopia interpretativa com a fi: com donar continuïtat a la veritat escènica de l’intèrpret a la funció número 100. O si més no, una anàlisi subjectiva del que mostra, sense pèls a la llengua.

Àlex Rigola

Àlex Rigola és un dels directors teatrals més importants del país. Ha estat director artístic del Teatre Lliure (2003-2011), de la La Biennale di Venezia (2010-2016) i dels Teatros del Canal de Madrid (2017-2018). És el fundador i director de la companyia d’arts escèniques HEARTBREAK HOTEL.

Entre els espectacles que ha dirigit destaquen 23F Anatomia d’un instant (2021), La gavina (2020), Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers (2019), Vania (2017), Ivànov (2017), Who is me. Pasolini (2016), El público (2015), Incerta Glòria (2015), 2666 (2007) o European House (2005).

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%).

Et pot interessar
Dramatitzar
Taller de creació escènica per a intèrprets i dramaturgs amb una mínima base de formació actoral
Del 15/07/2019 al 20/07/2019
El mite de la precisió
Taller de dramatúrgia actoral per a intèrprets, directors/-res i dramaturgs/-gues
Del 08/07/2019 al 13/07/2019
Hipòtesis dramàtiques
Curs avançat de dramatúrgia
Del 15/07/2019 al 20/07/2019